Условия за ползване

Добре дошли на уебсайта www.zalli.bg (наричан за кратко „Уебсайта”).
 
Ниe „ДЗАЛЛИ“ ООД, разбираме, че защитата на поверителността на посетителите на нашият уебсайт е много важна и че информацията, която ни предоставяте, е израз на доверието, което имате към нас. Поради това, ние вземаме необходимите мерки, за да отговаряме на законовите и етични изисквания за поверителност на данните в световен мащаб, като целим да оправдаем това доверие. Тази Условия за ползване описват целите, средствата и начините, по които, ние, „ДЗАЛЛИ“ ООД, събираме, съхраняваме и използваме информация за посетителите, които използват нашият уебсайт, приложения и свързаните с тях услуги. Защитата на Личните Ви данни е важна за нас и затова ние обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство (напр. Закона за защита на личните данни), както и въз основа на GDPR – новият европейски Регламент за защита на личните данни.
 
 
1. Като използвате този уебсайт, вие се съгласявате с настоящите условия за ползване
 
Свързвайки се с Уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, както и че разбирате и приемате настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни с някое от долупосочените Условия за ползване, ви молим да не използвате Уебсайта.
 
 
2. Авторски права над съдържанието
 
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, илюстрации, лога, снимки, аудио клипове, видеоклипове), материали, публикувани на сайта принадлежат на „ДЗАЛЛИ“ ООД. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Строго се забранява използването от ваша страна на каквото и да е съдържание по начин, различен от предвидения в тези условия за ползване, без писмено разрешение от собственика на съдържанието.
 
3. Кой обработва личните Ви данни

„ДЗАЛЛИ“ ООД, ЕИК 107526203, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Габрово, община Габрово 5300, гр.Габрово, местност „Айвузов” №1, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. За кандидатстване за работа при нас, за уреждане на режима и контрола на достъп до местата за работа, за видеонаблюдение за целите на охраната на нашите обекти, „ДЗАЛЛИ“ ООД може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за потребителя. При кандидатстване или постъпване на работа, потребителят предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява да бъдат използвани и съхранявани съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.

За повече детайли, въпроси, дейности, свързани с обработването, както и упражняване на правата Ви в качеството Ви на субект на лични данни можете да се свържете с нас по следния начин:

Телефони:    +359 66 815 300 - Рецепция
                       +359 66 815 305 - ТРЗ

Факс:             +359 66 815 316

E-Mail:           Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
                       Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
                       Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4. Откъде „ДЗАЛЛИ“ ООД събира Лични данни за Вас


Ние обработваме Личните данни, които Вие ни предоставяте директно чрез нашия уебсайт или интегрираната в него онлайн форма за кандидатстване, или ние научаваме от Вас чрез употребата на нашите системи и нашата комуникация, както и от други взаимодействия с Вас.

5. Цел на Обработката и Видове Събирани Данни


По-голяма част от информацията и услугите, които предоставяме, не изискват никаква форма на регистрация, което Ви позволява да ги ползвате, без да ни уведомявате кой сте. Можете да не ни изпращате никаква лична информация, като не я въвеждате в никакви формуляри или полета за данни на нашия Уебсайт и не използвате наличните персонализирани услуги. Посещавайки Уебсайта, Вие можете да предоставите лични данни, като например вашето име и фамилия, ЕГН, адрес, телефон, е-mail, място на раждане, образование, хронични заболявания и други лични данни, с цел кандидатстване за работа. В частност, ние може да събираме личните Ви данни с цел външни комуникации, като например да отговорим на Вашите заявки за информация, както и за да разберем по-добре Вашите очаквания.

Ние обработваме Вашите Лични данни, когато е необходимо, за постигането на наша законосъобразна бизнес-цел или интерес или спазването на наше законово задължение, по следните причини:

• За да можем да обработим Вашето СV за работа по позицията за която кандидатствате;
• За да можем да отговаряме на Вашите въпроси,свързани с работата, която предлагаме;
• За подобряване на функционалността на нашия сайт, за да разберем по-добре Вашите нужди и да можем да подобрим нашите услуги;
• За да комуникираме с Вас относно други цели, които са видни от обстоятелствата или за които ние Ви информираме, когато събираме Вашите лични данни.

Вашите лични данни не се обработват впоследствие по какъвто и да е начин, който е несъвместим с описаните по-горе или в събираните формуляри цели. Те се съхраняват единствено за период от време необходим за постигане на тези цели. С оглед сигурността и конфиденциалността на личните данни, които събираме онлайн, ние използваме мрежи за данни защитени, наред с обичайното, чрез стандартна защитна стена и защита с парола. По време на процеса на обработване на Вашите лични данни, ние взимаме всички нужни мерки, за да защитим информацията от загубване, злоупотреба, нелегитимен достъп, оповестяване, промяна или унищожаване. Все пак напомняме, че е Ваша лична отговорност да се уверите, че компютърът, който използвате, е адекватно защитен от злонамерен софтуер.

6. Колко дълго запазваме Вашите лични данни

Пазим личните Ви данни колкото е необходимо за целите на взаимоотношенията ни с Вас за използване на нашия Уебсайт и докато разполагаме с Вашето съгласие за това, както и за спазване на законово или регулаторно задължение.

7. На кого разкриваме Вашите Лични данни
 
Можем да разкриваме вашата лична информация, ако смятаме, че това се изисква от нас:
• по закон; 
• с оглед на спазването на правни процедури или изисквания на държавни органи; 
• за прилагане на нашите условия на обслужване; 
• за защита на дейността ни; 
• за защита на правата, неприкосновеността, безопасността или имуществото на „ДЗАЛЛИ“ ООД, вас или други лица; и 
• за да имаме възможността да търсим възможните компенсации или да ограничим щетите, които можем да понесем.

„ДЗАЛЛИ“ ООД не продава, споделя или разпространява по друг начин Личните Ви данни на трети страни, освен както е указано в настоящите Условия за ползване.
„ДЗАЛЛИ“ ООД запазва правото си да прехвърли на трето лице всякаква информация, събрана от потребителите на сайта, в случай на сливане, продажба, учредяване на съвместно предприятие, цедиране, прехвърляне или друго разпореждане с активите или капитала на „ДЗАЛЛИ“ ООД или която и да е част от тях (в това число, без ограничение, във връзка с всякакви процедури по обявяване в несъстоятелност и пр.).

8. Какви права имате във връзка с личните Ви данни

Можете да поискате от нас:

• да ви предоставим достъп до личните данни, които обработваме; 
• да коригираме неточните лични данни, както и да попълним непълните лични данни; 
• да изтрием личните ви данни, когато повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; или когато оттеглите своето съгласие и не е налице друго правно основание за по-нататъшно обработване; 
• да ограничим обработването на личните ви данни за определени цели.

Ако искате да коригирате личните си данни или те да бъдат заличени, Вие можете да го направите, като отправите искане до администратора на сайта. Оттеглянето на съгласието за обработване на личните данни или искането за корекция ще бъде последвано от заличаване на личните Ви данни съгласно всички приложими законови изисквания, от задължение за подаване на изискуеми документи или задължение за съхранение, които са валидни за нас. След заличаване на личните Ви данни, услугата, която предоставяме, няма да може да бъде използвана.

За да упражните тези права или ако имате въпроси относно начина, по който обработваме личните ви данни, моля, свържете се с нас, използвайки данните за контакт, посочени по-горе.

Молим ви ясно да посочвате информацията, която желаете да прегледате или промените. Ще се постараем да изпълним искането ви при първа обективна възможност.
Също така можете да се оплачете пред съответния орган за защита на данните в държавата членка на ЕИЗ, в която живеете или работите, или където е възникнало предполагаемото нарушение на закона за защита на данните. За територията на Република България това е Комисията по защита на личните данни.

9. Линкове към други сайтове

Този Сайт може да съдържа връзки към други сайтове в интернет, които не се управляват и поддържат от „ДЗАЛЛИ“ ООД, които биха могли да дадат полезна информация на нашите посетители. Вие приемате, че „ДЗАЛЛИ“ ООД предоставя тези връзки единствено за Ваше удобство и че „ДЗАЛЛИ“ ООД не носи отговорност за съдържанието или връзките, показвани на сайтовете, към които може да бъдете пренасочени. Също така Вие се съгласявате, че „ДЗАЛЛИ“ ООД не може да се подвежда под никаква отговорност и не поема никакви задължения за кореспонденция, промоции или покупки между Вас и собственика или оператора на подобен сайт.

10. Актуализации на условията

„ДЗАЛЛИ“ ООД може по всяко време и без предизвестие да преработва тези условия за ползване чрез актуализиране на настоящата публикация. Тези преработени версии са задължителни за Вас, поради което се препоръчва периодично да посещавате настоящата страница, за да преглеждате актуалните условия за ползване.

Image
Image
Image
Image